Еко

Инж. Веселин Тодоров: Необходими са законодателни промени, за да решим проблема с високите цени на електроенергията

Цените на електроенергията за бизнеса продължават да растат без ясна прогноза докога и голяма част от фабриките и производствата се ориентират към изграждането на соларни централи, които да покрият част от разходите за електроенергия.

За коментари по ключови въпроси се свързахме с инж. Веселин Тодоров – основател на „ВВТ Инженеринг”, председател и учредител на Сдружение Соларна Академия България, инженер и докторант в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

В момента има голям интерес към изграждането на соларни централи от страна на бизнеса. Какви са водещите мотиви според Вашите налюдения?

Практиката ни показва два водещи мотива – намаляване на сметките за електроенергия и защита срещу променящите се тарифи за комунални услуги. Това е напълно нормално и оправдано.

Генерирането на собствено електричество означава, че бизнесът ще използва по-малко от доставчика на комунални услуги. Това веднага ще доведе до спестяване от сметката за енергия. Освен това дава възможност да се печелят допълнителни доходи като неизползваната електроенергия, която е генерирана се продава.

Естествено е, че с нарастването на търсенето на енергия цената й се повишава. А събития извън нашия контрол могат да причинят внезапни краткосрочни скокове в цените на енергията, причинявайки ненужни сътресения за бизнеса. Използването на собствено генерирана енергия може да намали или елиминира въздействието на нарастващите цени на електроенергията. Частта от потреблението, генерирана от собствена слънчева система, вече не подлежи на краткосрочни или дългосрочни увеличения на цените. Всъщност, колкото повече се покачват цените, толкова по-големи ще бъдат спестяванията за бизнеса.

Мит ли е, че соларните панели не работят през зимата?

Важно е да се знае, че те черпят енергия от слънцето, но това не означава, че работят само в слънчевите дни и дългите летни следобеди. Фотоволтаичните панели получават енергия от естествената енергия на слънцето във всеки месец от годината – дори и в облачните сутрини и по-късите зимни дни.  Всеки панел се състои от клетки, които генерират енергия от дневна светлина. Те са изградени от полупроводими вещества и когато има светлина върху тях, тя кара електроните да се движат, като по този начин се създава електричество.

Разбира се, колкото повече светлина има, толкова повече електричество ще се произвежда. Обикновено това се случва най-интензивно около обяд, когато слънцето е най-високо и в ясните слънчеви дни, когато светлината е най-силна. Но дори слабата светлина в мрачен зимен ден генерира достатъчно енергия, за да произвежда електричество.

Успяват ли малките централи да задоволят нуждите на предприятията от повече електроенергия?

Колко енергия произвежда фотоволтаична система зависи от редица фактори, включително размера, ъгъла и посоката на панелите, както и местните метеорологични условия през сезоните. По същия начин, потреблението на електроенергия ще варира според различните обекти и мощности. Търсенето на енергия има тенденция да бъде по-високо в периода от 11:00 до 16:00 часа и след това рано вечерта. Естествено, това е периодът, когато цената на електроенергията достига връх. През тези часове слънчевата енергия достига максималния си производствен капацитет. Произведената по това време електроенергия има по-висока стойност, отколкото ако е генерирана през нощта. С допълнителното влагане на електроенергия от слънчевата енергия цените в тези времеви рамки могат да бъдат намалени до ниво, близко до тези на нощните часове.

В други Ваши интервюта казвате, че има съществени затруднения за инвеститорите, които искат да изграждат фотоволтаични централи. Какви са те?

Темата е изключително дълга, затова ще посоча само две, но много основни и съществени пречки за инвеститорите. Проблем, за който всички експерти от бранша говорим и алармираме, са сложните и тежки административни изисквания у нас, които не насърчават изграждането на фотоволтаични централи в България. Понякога инвеститорите са принудени да чакат с месеци, за да получат разрешение, а това губи време и пари. Друг проблем е липсата на яснота по отношение на свободния капацитет на мрежата, който е изключително важен за всички нови проекти и инвеститори. На практика липсва източник на информация, който да помогне за бързото и лесно ориентиране на инвеститорите за това къде биха могли да разположат фотоволтаичните централи. Преценката се прави от електроенергийния системен оператор, който изготвя становище за това дали има свободен капацитет на мястото. Ако такова няма, инвеститорите трябва да потърсят друг терен и съответно да поискат нова оценка.

Какво предлагате да се направи, за да се решат тези проблеми?

Необходимо е да има законодателни промени. Експертите от бранша заставаме зад идеята да бъде създаден независим от техническото лице и енергоразпределителното дружество орган, който да проверява и издава документите, необходими за присъединяване на фотоволтаичните централи.  Добър пример тук дава Германия. Централи от 5 до 30 киловата са на уведомителен режим. В този случай инвеститорът информира с писмо за създаването на съответната централа, изготвя проект и получава точка за присъединяване. В Германия малките централи не е необходимо да имат разрешително за строеж. Целия процес е съблюдаван от независимо оторизирано и акредитирано лице, което проследява дейностите и документацията, като носи отговорност за това всичко да е изрядно.

Необходимо е да се публикува карта с капацитетите на съответните населени места и райони, за да могат инвеститорите и потребителите да проверят къде и каква централа могат да изградят. Това ще улесни целия процес. В момента един инвеститор за да получи информация дали може да изгради централа, е необходимо да мине през целия бавен и административен път, за който споменах по-горе. Това на практика за инвеститора означава, че е възможно да изгуби месеци, само за да разбере дали може да изгради желаната централа.

Наложително е да се направи промяна в наредбата за присъединяване на фотоволтаични централи. Всеки клиент на енергоразпределително дружество по договор има отпусната определена мощност, която често не използва напълно. Добра практика е когато изграждането на малка фотоволтаична централа не надвишава предварително отпусната мощност да не се изисква отделно становище и да се изгради централа по олекотена процедура. Това разбира се изисква законова промяна.

На какво мнение сте по въпроса за строеж на завод за батерии в България?

Подкрепям идеята в Националния план за възстановяване и устойчивост за строеж на завод за батерии. Смятам за правилно да бъдат направени инвестиции в нови технологии от една страна, а от друга – производството на батерии в България би могло до голяма степен да реши проблема с липсата на ресурси, който усеща бранша в момента, заради голямото забавяне на доставките от чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *