Бизнес

Издръжка на дете след 18 години – какво трябва да знаем

В наши дни, когато повечето деца имат разведени родители, издръжката на дете се е превърнала в един изключително важен аспект от родителството.

Законово задължение е и двамата родители да предоставят финансова помощ на детето си. Издръжката обикновено приключва, когато детето навърши 18 години.

Има обаче случаи, при които може да се наложи изплащане на издръжка на дете след 18-годишна възраст, стига да с на лице съответните обстоятелства. В тази статия ще обсъдим темата и ще видим какви фактори могат да повлияят на това.

Издръжка на дете след 18 години – кога се налага

Както казахме и по-рано, родителите имат законово задължение да предоставят финансова подкрепа на децата си, докато те не навършат 18 години.

Въпреки това, ако детето все още не е завършило гимназия и още учи, издръжката трябва да продължи, докато то не го направи, като това трябва да стане до навършване на 20 години.

Това е доста разпространена практика, имайки предвид, че в наши дни на практика почти никой не завършва средно образование преди 18 години. Същото важи и ако детето има специални нужди, които изискват постоянна подкрепа.

Издръжка за дете-студент

Интересен е случаят, свързан и с децата-студенти. Родителят дължи издръжка и за детето-студент, макар че то е навършило пълнолетие (можете да научите повече като посетите страницата на SBKLaw.bg).

В този случай, издръжката може да се удължи до навършване на 25 години или докато детето завърши висше образование, но не и след тази възраст, дори и ако още не е завършило висшето си образование.

Фактори, влияещи върху издръжката на дете след 18

Друг фактор, който може да повлияе на издръжката, е физическото и психическото здраве на детето.

Ако детето има някакви медицински състояния, които изискват постоянни грижи, може да се изисква от родителя без родителски права да предостави финансова подкрепа.

Освен това, ако детето стане финансово независимо, съдът може съответно да промени споразумението за издръжка на дете.

Как могат да се направят промени относно издръжката на дете след 18

Ако някой от родителите иска да промени споразумението за издръжка на дете, след като детето навърши 18 години, той може да го направи, като поиска съответната промяна.

Родителят, който иска промяната, трябва да предостави доказателства в подкрепа на твърдението си.

Това доказателство може да включва образователна, медицинска или финансова информация. Също така е препоръчително да се консултирате с адвокат, за да сте сигурни, че всичко, което искате е законно и правилно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *