Бизнес

Стратегии за човешки ресурси за задържане и ангажираност на служителите: Задържане на най-добрите таланти

Тенденциите на пазара труда се изменят непрекъснато. Сред основните предизвикателства пред съвременните работодатели е откриването на компетентни специалисти. Трудностите в намирането на правилните кадри произтичат от растящия процент неактивни кандидати и неправилните стратегии по привличането на служители.

Основната роля на специалистите по човешки ресурси е да окажат необходимото съдействие по търсенето и привличането на потенциални кандидати за заемане на търсените позиции от компаниите.

Ето какви са водещите стратегии за привличане и задържане на най-добрите таланти на пазара на труда:

Предлагане на кариерно развитие

Съвременните кандидати за работа поставят за основен приоритет възможността за кариерно развитие в компанията. Ако работодателите имат намерение да привлекат качествени кадри, е необходимо да осигурят перспективи за развитие. Те трябва да включат в своята стратегия по привличане всички възможности за професионално бъдеще, за да убедят кандидатите, че те ще открият своя прогрес в конкретната компания.

Подчертаване на положителните страни на компанията

Всяка успешна стратегия за привличане на кандидати следва да включи основните предимства на компанията, с които тя се отличава от конкуренцията. Тук мoгат да бъдат включени добра локация на компанията, извънработни активности, тиймбилдинг занимания, специализирани обучения, карти за отстъпки и др. За да се привлекат успешно новите служители, е важно да се изгради положителен професионален профил на компанията. Една от основните функции на специалистите по човешки ресурси е да създадат такъв профил, с който да демонстрират позитивните характеристики на фирмата.

Осигуряване на социални предимства

За задържане на настоящите служители е необходимо осигуряването на достатъчно добри социални предимства. За целта експертите по човешки ресурси следва да анализират тенденциите на пазара и да открият най-добрите алтернативи за социални привилегии. Такива могат да бъдат купоните за храна, допълнително здравно осигуряване, карти за спорт, ваучери за отстъпка и др. Всяко такова предимство носи допълнителна ангажираност за настоящи служители и води до по-успешно привличане на нови такива.

Мотивираща работна среда

За задържане на настоящите служители една от ключовите стратегии е поддържането на приятна мотивираща работна среда. Тя следва да предразполага работата на служителите и да повишават удовлетвореността от тяхната работа. Приятната работна среда се осигурява чрез въвеждането на време за почивка и предлагането на различни активности. Такива могат да бъдат семинарите, обученията, презентациите и др. Конкурсите и игрите на работното място са друг вид професионален стимул за повишаване качеството на работната среда. Те могат да включват предизвикателства за демонстриране на творчески идеи или иновативни подходи за разрешаване на казуси.

Да обобщим дотук:

В настоящ план, привличането на потенциални нови служители и задържането на настоящи такива, среща редица предизвикателства. Основната роля на специалистите по човешки ресурси е да въведат стратегически подходи за задържане на кадрите и успешното привличане на таланти в конкретната професионална сфера.

TopSkills е агенция за търсене на временна и постоянна работа, както и изграждане на професионален имидж на работодателите чрез постоянно ангажиране на служителите.

Ключови стратегии за привличане и задържане на кандидати от страна на агенцията са поддържането на мотивираща работна среда, предлагането на социални привилегии, осигуряването на кариерно развитие и акцентиране върху положителните страни на компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *