Бизнес

Как се сключва договор със счетоводител

Намирането на добър счетоводител не е лесна задача (разгледайте предложенията на Acc-consultco.com). Можете да очаквате, че винаги отнема известно време да попаднете на човек, който да ви вдъхва доверие и с който да ви бъде приятно да работите.

Когато вече сте открили подходящата счетоводна кантора, на която да имате нужното доверие и чийто пакет от счетоводни услуги да ви допада, идва наред моментът, в който трябва да упълномощите тези специалист какви точно услуги искате да извършва от ваше име.

Въпросът е дали счетоводителят ще попълва вашите документи, а след това вие ще чакате по опашки, дали ще подавате всичко чрез порталите за електронно обслужване или пък ще дадете възможност на кантора да действа от ваше име.

Как да упълномощим счетоводител да води нашето счетоводство

Несъмнено най-лесният начин за вас е да оставите счетоводната кантора да действа от ваше име, но за да се случи това е нужна известна подготовка.

Дори и ако вашият счетоводител има огромното желание да направи всичко за вашата фирма, така че да си изгради една наистина добра репутация и да привлече нови клиенти, това няма как да стане, ако вие самите не му позволите да го направи.

Сами разбирате, че за целта не е достатъчно просто да упълномощите устно когото и да било, тъй като пред институциите това няма никаква стойност и никой няма да вземе на сериозно вашият счетоводител по този начин.

Пълномощното се изработва от нотариус в нотариална кантора

Това упълномощаване става нотариално, като за целта вие трябва да отидете до избрана от вас нотариална кантора, където нотариусът ще опише всички случаи, в които можете да бъдете представлявани от вашия счетоводител и местата, на които той ще може да прави това.

Обикновено, за целта трябва да се опишат основните места, като например Националната агенция по приходите, Националният осигурителен институт и според вида на вашата дейност може да се включат места като Служба по трудова медицина.

Ако има нещо, което във вашия случай да е по-особено и да се включва друга институция, пред която да трябва да бъдете представлявани, това ще трябва да се опише също допълнително във вашия случай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *